SISTEMES TECNOLÒGICS I TÈCNICS

  • Pagament a través de polseres electromagnètiques
  • Contador wifi de visitants