EXPOSITORS

  FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

  Tots els camps marcats amb “*” són obligatoris

  Selecciona l'esdeveniment al que et vols inscriure


  DOCUMENTACIÓ

  Adjunta el NIF/CIF de l’expositor (Max 2Mb)*

  Adjunta el darrer rebut d'autònoms TSS (Max 2Mb)*

  Adjunta el rebut de pagament de la pòlissa (Max. 2Mb)*

  Adjunta la pòlissa de responsabilitat civil de la parada. (Max 2Mb)*

  Dades Fiscals (DADES DE FACTURACIÓ)

  Nom i congoms*

  NIF *

  Adreça Fiscal *

  Població *

  Codi Postal*

  DADES DE CONTACTE

  Nom de contacte*

  correu electrònic:*

  Tel. de contacte 1*

  Tel. de contacte 2

  Matrícula del vehicle *

  INFORMACIÓ MÒDUL DE VENDA

  Selecciona el mòdul de venda *

  Si el mòdul de venda és pròpi, de quin tipus és?

  Mida en metres de l'allargada de la parada *FOODTRUCKS: HEU D'INCLOURE LA MIDA DE LA LLANÇA.

  Mida en metres de la fondaria de la parada

  Potència elèctrica requerida (en watts)

  Tipus de connexió i connector*

  Breu explicació del producte. Que portareu al dia de l'esdeveniment.*

  Adjunta fotografia de la parada i els productes a portar (Max 2Mb)*

  He llegit i accepto les condicions de participació*

  Llegeix les condicions de participació